سیستم برگزاری آزمون
گروه آموزشی دکتر امید پیرحاجی
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید


جدیدترینها

آزمون جامع مینور + زنان
نوع آزمون:چند گزینه های
مدت زمان:100 دقیقه
آزمون مینور 2
نوع آزمون:چند گزینه های
مدت زمان:100 دقیقه
این آزمون شامل دروس ارتوپدی ، رادیولوژی ، پاتولوژی ، گوش و حلق و بینی ، فارماکولوژی ، اپی دمی و آمار و اخلاق پزشکی است
آزمون مینور 1
نوع آزمون:چند گزینه های
مدت زمان:100 دقیقه
این آزمون شامل دروس نورولوژی ، عفونی ، چشم ، اورولوژی ، پوست و روان پزشکی است
آزمون داخلی - جراحی - اطفال
نوع آزمون:چند گزینه های
مدت زمان:120 دقیقه
آزمون شامل سوالات درس داخلی ، اطفال و جراحی ( لارنس 2019) و با نمره منفی ( برای پاسخ های نادرست) می باشد
آزمون جراحی
نوع آزمون:چند گزینه های
مدت زمان:50 دقیقه
آزمون بر اساس کتاب جراحی لارنس 2019 و با نمره منفی ( برای پاسخ های نادرست) می باشد